Disclaimer

zizonu | UandU

Er wordt door de content-makers van zizonu veel aandacht besteed aan de inhoud van informatie op deze website. Wij houden ons dan ook niet aansprakelijk voor eventuele onvolledige of onjuist bevonden informatie. Hierbij sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie op de website van zizonu. Ook het niet kunnen raadplegen van de website door wat voor reden valt hieronder. Eveneens zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud en activiteiten van websites die je bezoekt, via de links van die websites op onze website. Wij raden je aan om het privacy en cookie beleid van die websites goed door te nemen.

zizonu is een handelsnaam van UandU gevestigd in Wijchen.